Kultur

Grillparty med trøkk

Pil & Bue aka Petter Carlsen (til venstre) og Gøran Johansen fyrte salver med tunge riff og malabarisk tromming på City Scene. Foto: Bernhard Hienerwadel