– Over all forventning

Husets nye tilbud for 11- og 12-åringer ble en suksess fra første stund.

Kaja Kristensen gleder seg over at Huset-junior ble en suksess.   Foto: Reiulf Grønnevik

kultur

Huset opplevde et overraskende stort rush da de startet opp noe de har kalt for Huset-junior.