18. kullet med samiske veivisere er valgt

Hvert år velges det ut fire ungdommer som skal reise rundt i Norge og fortelle om samisk kultur, historie og hvordan det er å være samisk.

Ane Malene Nordeng, Nathaniel Holan Larsen, Ida Emilie Lindseth og Emma Elliane Oskal Valkeapää er årets samiske veivisere.  Foto: Mads Suhr Pettersen

kultur

– Det er en statlig ordning, som er et samarbeid mellom kommunal og moderniseringsdepartementet og Samisk høgskole. Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer ordningen, mens Samisk høgskole forvalter ordningen. Hvert år blir det valgt ut fire ungdommer som reiser rundt på skoler i Norge, primært videregående skoler, forteller rådgiver ved samisk høgskole, Lena Susanne Gaup.