– Endelig får samisk scenekunst et ansikt for fremtiden

Teatersjef Rolf Degerlund er lettet etter 20 års kamp for nytt bygg.

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole skal samlokaliseres i Kautokeino.   Foto: Econor med Snøhetta Oslo AS og 70°N arkitektur, Tromsø

kultur

Denne uka ble det klart Econor AS i Tromsø ble valgt som hovedentreprenør, mens arkitektfirmaene Snøhetta AS i Oslo og 70°N arkitektur i Tromsø har laget spennende utforming. Bygget deler Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš med videregående skole, en løsning Degerlund har vært positiv til