Knytter kultur og kunst med unge

– Vi ønsker alle å bevare lokale kulturminner, og dette prosjektet setter fokus på emnet med nye innfallsvinkler, med samtidskunst som bakteppe.

Leder i Alta kunstforening, Aina Irene Olsen, er storfornøyd med at foreningen er med i prosjektet  Nåda 2. (Arkivfoto)  Foto: Lill Vivian Hansen

kultur

Alta Kunstforening er en av ti kunstforeninger i landet som har blitt plukket ut til å delta på kunstprosjektet Nåda 2 som skal knytte lokale kulturminner, samtidskunst og ungdom sammen.