Flagget inn suksess som kan prege framtidige feiringer

Framtidens 17.mai-feiringer i Alta kan bli preget av årets gjennomføring. 

Flagget som ble heist opp i Alta sentrum fikk stor oppmerksomhet, også i riksmediene.  Foto: Tom Birger Anundsen

kultur

Under årets 17.mai så gjennomførte som kjent 19 band, artister og korps 100 konserter i Alta. Det har gitt mersmak for framtiden.