Gjenvalgt som styreleder for to nye år

–Ærefullt å få lede en så viktig festival som har så stor betydning for svært mange mennesker.

Bente Ovedie Skogvang  Foto: Pressefoto

kultur

Bente Ovedie Skogvang er blitt gjenvalgt som styreleder i Riddu Riddu Festivalen.