Starter kulturtilbud som de selv savnet som barn

– Vi har lyst å gi innbyggerne et tilbud som de store byene har, og vi tror også at dette tilbudet vil skape en større bolyst i bygda.

Anne-Katri Helander og Anthoni Hætta håper nyvinningen Davvi Division vil skape bolyst for både barn og voksne.   Foto: Anne Katja Gaup

kultur

Anne-Katri Helander og Anthoni Hætta er i gang med oppstart av et nytt kulturtilbud i Kautokeino. Går alt etter planen vil den offisielle åpningen finne sted i påsken.