– Vi ønsker å involvere flest mulig

Går sammen om minnesmerke i Stilla.

Sametingsråd Silje Karine Muotka sier Sametinget i samarbeid med Alta kommune gjerne vil skape et minnesmerke for å hedre de involerte og hendelsene under Alta-aksjonen i 1981.  Foto: Reiulf Grønnevik

kultur

Sametinget og Alta kommune er i samtaler om å skape et etterlenget minnesmerke om Alta-aksjonen i Stilla. Nå diskuteres flere muligheter for hvordan hendelsen best mulig skal speiles og ivaretas.