Pengedryss for samiske kulturutøvere, Ánna-Katri fikk 100.000 kroner

Ánna-Katri Helander fra Kautokeino mottok stipend fra Sametingsrådet.  Foto: Marie Louise Somby, Árvu

kultur

Samerådets kulturutvalg har tildelt prosjektmidler, arbeids- og Ruoktu residency stipend for 2020. Dette er ifølge Samerådet den eneste støtteordning der samiske kunst og kulturaktører fra hele Sápmi kan søke på lik linje. I en pressemelding skriver samerådet at de ser en årlig øking i søknadene og ser et spesielt stort behov for arbeidsstipend.