Kulturpris og stipend til kunstnere og filmskapere

For første gang skal det deles ut én fylkeskulturpris for Troms og Finnmark. I tillegg kan unge kunstnere og filmarbeidere søke stipend.

Fylkesråd for kultur, plan og økonomi, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) sier fylkeskommunen ser at kunst- og kulturfeltet selv etterlyser flere stipendordninger. Kunstnerstipendet som nå skal deles ut er derfor rettet eksplisitt mot dem.   Foto: Privat

kultur

Fra og med 2020 lyses det ut en felles kulturpris for Troms og Finnmark. Fylkesrådet ønsker med prisen å gi honnør til en aktør som har gjort en særlig innsats i og for kunst- og kulturlivet i Troms og Finnmark. Det meddeler Troms- og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.