Jobber for verdensarv- senter til Finnmark

Faggruppe jobber med å få autoriasjon for Struves meridianbue i Alta, Hammerfest og Kautokeino.

Ulf-Terje Nyheim Eliassen, leder et prosjekt for å få Struves meridianbue autorisert. (Foto: Privat) 

kultur

Flere aktører, blant annet gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, er i gang med et forprosjektet som jobber med autorisasjon for et verdensarvsenter i tilknytning til Struves meridianbue.