Månedens gjenstand: Også dukkene kunne få egen komse

Altaposten og Alta museum – verdensarvsenteret for bergkunst viser frem spennende gjenstander fra museet.

Tre vakre dukkekomser fra Kautokeino og Karasjok.   Foto: Alta museum

kultur

Denne gangen viser vi fram tre flotte dukkekomser fra Kautokeino og Karasjok. Konstruksjonen består av uthulte trestykker trukket med reinskinn, lagd på samme vis som komser for barn. Komsene varierer i størrelse fra 11 til 38 cm, og i den største komsa ligger ei babydukke ikledd kofte.