Bruker 4,1 millioner på kunst, disse skal smykke ut omsorgssenteret

Philipp Spillmann og Gunn Harbitz er to av kunstnerne som får prege det nye omsorgssenteret med kunsten sin.

Philipp Spillmann har fått ansvaret for glassgangen mellom sykehjemsblokkene bakerst, mens Gunn Harbitz skal jobbe i sokkelen under.  Foto: Privat / Tom Birger Anundsen

kultur

Kommunestyret vedtok i 2017 at 0,5% av de totale kostnadene for å bygge det nye omsorgssenteret, skal gå til kunstnerisk utsmykking av bygg og uterom. Senteret er dermed budsjettert med 4.120.000 kroner til kunst.