Maria Utsi valgt til ny styreleder for Beaivvas

– Det er veldig gledelig at Maria Utsi har påtatt seg vervet.

Maria Utsi.  Foto: Knut Aaserud

kultur

Sametingsrådet har oppnevnt styremedlemmer og varamedlemmer til styret til Beaivvas samiske nasjonalteater for perioden 2020-2024.

Sametingsrådet oppnevner også styreleder til teateret, og de har oppnevnt Maria Utsi som styreleder.

– Det er veldig gledelig at Maria Utsi har påtatt seg vervet som styreleder for den største samiske kulturinstitusjonen, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR) i en pressemleding.

Sametingsrådet opplyser at de ser frem til å få Utsi og de andre styremedlemmene med i prosessen videre mot realisering av nytt teaterbygg, samlokalisert med samisk videregående skole og reindriftsskole, og i den videre utviklingen av det nasjonale samiske teateret.

– Det har vært en periode hvor arbeidet med nytt teaterbygg og forholdene ved nåværende lokaler har vært krevende. En periode hvor teateret den siste tiden har stått overfor utfordringer som følge av korona-pandemien. Men også en periode hvor teateret har vunnet priser og fått anerkjennelse for sin kunstneriske virksomhet, og hvor prosjektet med nytt teaterbygg nylig i forslag til revidert statsbudsjett tildeles 6 millioner kroner for oppstart av prosjektering, sier Olsen.

Sametingsrådet ønsker samtidig å takke Lene Hansen for arbeidet hun har utført som styreleder gjennom åtte år.

De oppnevnte fra Sametinget er:

Styreleder: Maria Utsi (ny), vara: Máret Anne Sara (gjenvalg)

Styremedlem: Gisle Stenersen (ny), vara: Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (ny)

Styremedlem: Inger Elin Utsi (gjenvalg), vara: Ada Einmo Jürgensen

Styremedlem: Asta Balto (gjenvalg), vara: Ken Are Bongo