Bygger lydstudio til en halv million kroner i Kautokeino

– Dette tilbudet er viktig for utvikling og bevaring av de samiske språkene, og for utviklingen innenfor kreative næringer.

Sametingsrådet håper et nytt lydstudio i Kautokeino skal bidra til å fremme samisk språk og kultur.   Foto: Christina Gjertsen

kultur

Sametingsrådet har bevilget 500 000 kroner til bygging av et profesjonelt lydstudio i Kautokeino.

Selskapet Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) som står bak det nyopprettede datterselskapet, Duottar Studio AS, skal drive lydstudioet og redigeringsfasiliteter til film & TV.

– Dekker et behov

Formålet er at virksomheten skal tilby og produsere dubbing av film og etterarbeid for TV produksjoner, samt tilby leie av lydstudio og redigeringsrom til film- og TV-bransjen

– I dag finnes ingen slik infrastruktur for film i sentrale samiske områder og Duottar Studio vil dermed dekke et behov som vil øke med årene når flere samiske filmer og dubbing-produksjoner gjennomføres, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) i en pressemelding.

Bidrar til å styrke det samiske

Duottar Studio ligger i en samisk kommune og nær de nord-samiskspråklige talentene. I dag finnes ikke filmfasiliteter med denne standarden i samiske områder.

– Dette tilbudet er viktig for utvikling og bevaring av de samiske språkene, og for utviklingen innenfor kreative næringer. Studioet vil bidra til at våre kulturarbeidere og talenter kan fortelle våre egne historier, på våre språk, med en teknisk kvalitet som tidligere ikke har vært tilgjengelig nordpå, sier sametingspresident Keskitalo.