Gir ut bok om urfolks utfordringer

Ved hjelp av engelsk og et ikke for vanskelig språk håper forfatterne å nå ut til flere.

Graffitikunsten til Anders Sunna og Linda Aslaksen fra Alta ungdomskole pryder bokens forside.   Foto: bok-cover

kultur

Dosent Jan Erik Henriksen fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid, professor Britt Kramvig fra Institutt for reiseliv og nordlige studier som jobber ved UIT i Alta, samt forsker Ida Hydle fra OsloMet har utgitt en ny bok som har fått tittelen «Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Processes».