I gang etter bruddet mellom samiske forfattere

Første årsmøte avholdt etter offentlig oppvask.

Den nyvalgte lederen, Irene Larsen.  Foto: Presse

kultur

De ble nektet medlemsskap fordi de ikke kunne skrive på samisk. Nå er de i gang med den nye foreningen. Searvi sámi girječálliide/Siebrre sáme girjjetjállijda/ Foreninga Samiske Forfattere hadde sitt første årsmøte 25. mai. Korona-situasjonen gjorde at det et digitalt møte-

Irene Larsen ble valgt til den første lederen i den ferske foreninga.


– Når myter blir sannhet

– Hvordan kan vi fire være en trussel for samisk språk, spør Irene Larsen.

 

– Hva er en samisk forfatter?

– Vi kommer aldri til å skamme oss, skriver Susanne Hætta og seks andre forfattere foran årsmøtet.

 

– Å trekke rasistkortet kveler en fruktbar språkdiskusjon

Sámi Girječálliid Searvi svarer på kritikken i språkdebatten.

 

Den nystiftede foreningen har som siden  oppstarten har jobbet på frivillig basis.

– En av grunnene til at foreninga ble opprettet, var at den eksisterende samiske forfatterforeninga (Sámi Girječálliid Searvi, SGS) ikke lenger ønsket å ta opp samiske medlemmer som skrev på andre språk enn samisk. Vi at alle samiske forfattere skal ha mulighet til å organisere seg i ei forening, uansett hvilket språk de skriver på, og dette kommer også tydelig frem i vår formålsparagraf. Foreninga er også åpen for medlemmer som både skriver skjønnlitteratur og sakprosa, heter det i en pressemelding.

I vedtektene står det at foreninga skal jobbe for at det samiske språket fremmes og holdes vedlike, samtidig som foreninga skal inkludere, og ta vare på, alle språk og språkområder i Sapmi.

– En viktig oppgave for foreninga er å fremme samiske forfattere og samisk litteratur, og spesielt ta vare på samiske forfatteres mangfold.

Styret består av

Styreleder: Irene Larsen

Medlem: Beate Heide

Medlem: June Sommer Strask

Medlem: Ingebjørg Liland

Medlem: Jens Salamonsen

Varamedlem: Odd Marakatt Sivertsen

Varamedlem: Lene E Westerås

Det litterære råd

Marry Ailonieida Somby

Roald Larsen

Lene E Westerås

Forhandler til bibliotekvederlag

Hege Siri

Representant til Samiikopia

Marry Ailonieida Somby