Taper millionbeløp hver måned på koronakrisen

Aurora kino sliter stort med tomme kinosaler. Nå er 93 ansatte permittert.

Stengte kinoer koster dyrt for Aurora.  Foto: Hanne Larsen

Direktør i Aurora kino IKS, Geir Martin Jensen håper koronakrisen blir kortvarig. – Vi gikk plutselig fra fullt av liv i kinosalene, til null besøk og null i inntekter, sier Jensen.  Foto: Arkiv / Tom Skoglund

kultur

Under koronakrisen har mange bedrifter og bransjer måtte stenge ned. En av disse er Aurora kino, som ikke har kunnet ha kinovisninger på grunn av smittefare.

For ti dager siden, 14. mars stengte kinoen dørene, noe som utløste at 93 av 94 ansatte ble helt eller delvis permittert.

Omsetningen forsvant over natta

I dag har administrerende direktør i Aurora kino IKS, Geir Martin Jensen vært i møte med sine eiere som er Tromsø kommune, Alta kommune og Sør-Varanger kommune. Selskapet er et interkommunalt selskap, som kort fortalt betyr at det er de nevnte kommunene som er selskapets eiere.

– Hva handlet møte om?

– Kort fortalt om kinoens økonomiske situasjon og effekten over at vi ikke har noen inntekter. Normalt har Aurora kino om lag fem til seks millioner i omsetning pr måned. Og når omsetningen forsvant over natta da koronakrisen ankom, så skaper selvsagt det utfordringer for oss.

– Hva skjer videre med kinoene nå?

– Ingen ting ble besluttet på møtet ettersom dette var et møte om ståa pr nå. Håpet er dog at sentrale myndigheter kommer med en tiltakspakke som også hjelper til i vår situasjon. Det er dog ikke bare Aurora kino som sliter, alle kinoene har pr nå null inntekter og null aktivitet.

Null inntekt, bare utgifter

– Hvis koronakrisen blir langvarig, kan Aurora kino gå konkurs?

– Ettersom vi er et IKS-selskap så kan vi ikke gå konkurs, men det er klart at det vil bli en krevende periode. For hver dag som går så tærer vi på egenkapitalen og vi taper beløp i millionklassen hver måned, ettersom vi må betale husleier med mer. Vi har gjort mye for å redusere utgiftene, men uten publikum i salene så taper vi penger hver dag. Når dette er over regner jeg med at kommunene fortsatt vil ha kinoer i drift og jeg håper derfor at sentrale myndigheter også kommer med en hjelpepakke til oss, slik de har gjort til en rekke andre bransjer.