1,4 mill. i driftstilskudd til Alta museum

Fylkeskommunen tildeler 18,5 mill. i driftstilskudd til 13 museer i Troms og Finnmark.

18,5 millioner kroner tildeles museer i Troms og Finnmark. Av disse fikk Alta museum 1,4 mill. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Arkiv

kultur

– Museene i Troms og Finnmark gjør en stor og viktig jobb for å ta vare på og formidle vår felles kulturarv. Midlene til å gjøre dette får de i et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Det er derfor gledelig å kunne innvilge vår del av driftstilskuddet i henhold til budsjett, fylkesråd Ann Toril Eriksen Balto (Sp) i en pressemelding.