Fylkesrådets tildelinger av festivaltilskudd: Fordeler over 3,5 millioner

Fordeler tilskudd til 60 festivaler.

Vazelina Bilopphøggers under åpningen av Alta Live i 2019. Festivalen ble tildelt 70.000 kroner fra fylket. .  Foto: Bernhard Hienerwadel

kultur

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har gitt tilskudd til festivaler i fylket, opplyser fylkeskommunen i en pressemelding.