Byr på flerstemt sang og kakebuffet

Lover en konsert blottet for stivhet og penklær.

Alta motettkor er nok en gang klar til en varm og lun konsert etter årets borealisåpning.   Foto: Bjarne Krogstad

kultur

Etter at Borealis-showet er ferdig torsdag kveld er Alta Motettkor klar for å varme publikum med en egen konsert.