Bygger konsertarena med snø

På samefolkets dag innvies første del av årets isskulpturpark.

Kvartetten Elena Timofeeva, Lisa Jørgensen, Laila Kolostyák og Håkon Halvorsen bygger en unik konsertarena i sentrumsparken. Den innvies på samefolkets dag med musikeren Kristine Hansen.   Foto: Reiulf Grønnevik

kultur

I disse dager bygges det opp flere store snøskulpturer i sentrumsparken. 
Kunstneren Laila Kolostyák, som har ansvaret for utformingen, forteller at årets is- og snøskulpturpark blir bygget i flere etapper.