Gir tilskudd til prosjekter for bevaring av kulturarv

Deler ut midler til bevaring kulturarv

Troms og Finnmark fylkeskommune har flere frister i løpet av januar for å søke om tilskudd til bevaring av kulturarv.   Foto: Arve Kjersheim/Riksantikvaren

kultur

Troms og Finnmark fylkeskommune opplyser på sin nye nettside at de innenfor området kulturarv har tre tilskuddsordninger som søkere kan søke på nå i januar. Områdene er bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner og bevaringsprogrammet for bergkunst med søknadsfrist 8. januar. I tillegg har de en tilskuddsordning for bevaringsprogrammet for verdensarv med søknadsfrist 10. januar.

Innenfor temaet bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, finnes det også en søkeordning med søknadsfrist 15. januar. Uten søknadsfrist behandler fylkeskommunen søknader om midler til samiske formål og kvenske/norskfinske formål. Søknader kan sendes inn hele året og behandles fortløpende, opplyses det.