– Dette er kulturminner i form av bilder, stedsnavn og historier

Alta historielag tar for seg 300 år med lokal skolehistorie på grundig vis, med både kaldender og temahefte.

Kristian Johnsen og Alta historielag er ute med spennende skolehistorie, både i form av kalender og temahefte.  Foto: Freddy Ludvik Larsen

kultur

Den tradisjonsrike kalenderen er i ferd med å fin trofaste følgesvenn før jul, nemlig et temahefte som går dypere ned i materien. Til glede for alle som ønsker litt mer detaljer og kuriositeter.