Alle som har interesse for frivilligfeltet i Alta inviteres

– Er du engasjert i frivillig arbeid og ønsker å bygge nettverk med andre frivillige, lag eller foreninger i Alta-samfunnet?

Gabriella Jurisic Ottesen ved Alta frivilligsentral håper mange kommer innom på torsdag. 

kultur

Det er spørsmålet fra leder Gabriella Jurisic Ottesen ved Alta Frivilligsentral. I samarbeid med Betania ønsker de å markere FNs internasjonale dag for frivillig arbeid denne uka. Det skjer i kommunestyresalen på rådhuset 5. desember fra klokken 18.

Lag, foreninger, frivillige og alle som har interesse for frivilligfeltet i Alta inviteres.

– Vi har mange flotte frivillige som gjør en fantastisk innsats i lokalsamfunnet, enten de er tilknyttet et lag, en forening eller alene. Varme fine mennesker som deler av sin tid for å gjøre en forskjell for andre. Det være seg alle timene med vaffelsteiking, de som er turvenn, hjelper til med snømåking, holder norsktrening og språkkafe, kjører ut middag, steller til sangkvelder og gir andres dager innhold og varme, eksemplifiserer Gabriella, som inviterer bred og håper mange vil delta på den uformelle dagen.

Det vil være mulighet for lag/foreninger å ha stand med informasjon om sitt arbeid.

– Kanskje det er noen som er nysgjerrige på hva som finnes av muligheter innen frivilligfeltet eller knytte nettverk med andre som også brenner for frivillig arbeid. Der mennesker møtes skjer det fine ting. Det gir mulighet til å dele erfaringer, prøve ut nye ideer og få inspirasjon av hverandre, påpeker Ottesen.