Barnediskoteket i Alta opplevde rekordoppslutning

– Vi er veldig glad for at vi nådde ut til så mange barn. 

Redd Barna i Alta er storfornøyd med at mange barn fikk delta på årets barnediskotek.   Foto: Privat

kultur

I forrige uke arrangerte Redd Barna Alta et diskotek for barn på studenthuset.  Nå oppfordrer Redd Barna lokalpolitikerne i Alta til å jobbe aktivt for at alle barn skal få delta på fritidsaktiviteter.

– I fjor arrangerte vi barnediskoket og i år gjentok vi suksessen. Jeg er veldig stolt over innsatsen til de frivillige, uten våre flott frivillige hadde vi ikke fått dette til, sier regionrådgiver i region nord, Jenina Rantala Eriksen som opplyser at Redd Barna har fått tilbakemelding fra barn og unge i Alta om at de savner et lavterskelfritidsklubb-tilbud i kommunen.

– Redd Barna Alta arrangerte barnediskotek, for andre år på rad. Vi ønsker å gi de unge en møteplass hvor de kan leke og utfolde seg i fellesskap, sier hun.

– Alle har rett til lek og fritid

Redd Barna Alta viser til at barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Fritidserklæringen som regjeringen står bak, slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Likevel er det mange barn som blir ekskludert fra fellesskapet på fritidsarenaen og som møter på barrierer når de ønsker å delta. Ifølge Redd Barna gjør det vondt å bli holdt utenfor, og dette kan ha mange negative konsekvenser for de barna det gjelder.

– Slik skal det ikke være. Alle barn i Norge har rett til lek og fritid, sier Rantala Eriksen.

Hun opplyser at barnediskoteket i Alta opplevde rekordoppslutning med 450-500 besøkende i løpet av kvelden hvor 250-300 var barn. Dette er en femdobling fra i fjor.

– Vi er veldig glad for at vi nådde ut til så mange barn, sier Rantala Eriksen.