Trine Lise fikk rolle som ulke i animasjon

Gjennom den lille fisken «Laila» forteller forskere hvorfor det er viktig å vite mer om de store fiskebankene i nord.

– Fesshompa, eller Ulken, er jo et nydelig dyr, og hun er jo riktig så sjarmerende og morsom, sier Trine Lise Olsen som har stemmen til «Laila».   Foto: Michael Schult Ulriksen

kultur

Kari Ellingsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA) på Framsenteret i Tromsø og Ken Frank i Bedford Institute of Oceanography, Canada, utviklet en ide om å lage en film for å nå et bredere og ikke minst yngre publikum. De satte derfor sammen en gruppe med folk fra NINA, Framsenteret og Fabelfjord, som utviklet et manus hvor fisken «Laila» tok mer og mer plass. Med seg fikk de finnmarkskomikeren Trine Lise Olsen.

– Viktig historie om forskning

– Det har vært veldig morsomt å være med på å lage en animasjonsfilm. Det har også vært veldig lærerikt, fordi filmskaperne har vært flinke til å forenkle og formidle vår historie som i utgangspunktet er mye mer komplisert, sier Kari Ellingsen, som er seniorforsker og leder prosjektet Drivebanks, finansiert av Marinforsk og Norges forskningsråd.

Animasjonsfilmen er laget av det Tromsø-baserte selskapet Fabelfjord. Filmen som handler om fesshompa, eller ulken Laila, forteller hvorfor det er viktig å forske på fiskebankene.

– Å spille fesshompa er noe det fineste jeg har gjort, sier komikeren Trine Lise Olsen, om sin rolle i animasjonsfilmen som har fått tittelen «My Bank» som ble lansert på norsk og engelsk i dag.

Kari Ellingsen var en av dem som ideen til filmen om ulken «Laila».  Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret

 

Lærer om livet under vann

Ellingsen opplyser, at før du tror at dette dreier seg om noe fælt, så brukes «fesshompa» som navn på den lille fisken ulke av mange langs kysten, særlig i nord.  Andre lokale navn er fisksømpe, fissump, furusk, kontepella, marulk, mataskurk, pelekunter, pillekunter, ulk og konterusk.

– Det er fremdeles mye vi ikke vet om fiskebankene. Vi vet at fiskebanker er grunne havområder der strømforholdene gir gode vekstforhold for plankton, og dermed økt produktivitet og rike fiskebestander. Derfor drar også fiskerne til fiskebankene. Vi undersøker om sammensetningen av fiskearter og endringer over tid er forskjellig på små og store banker, og om mønstrene varierer i ulike deler av det enorme Barentshavet. Vi studerer effekter av variasjon i både temperatur og fiskerier. Vi undersøker også hvordan interaksjoner mellom fiskearter påvirker disse mønstrene, fordi rovdyr, som for eksempel torsk, spiser masse fisk, forteller Ellingsen.

– Fesshompa er jo et nydelig dyr, og hun er jo riktig så sjarmerende og morsom, sier Olsen.

–  Jeg synes det er viktig å nå et publikum som ikke bare er forskere. Ungdom og barn er opptatt av å ta vare på naturen. Det er viktig at de får mer informasjon om hva som rører seg under havoverflaten, og hva som påvirker det marine miljøet, sier Kari Ellingsen.