– Blir en fantastisk historietime med nydelig musikk

To Alta-kor tar fatt på Henning Sommerro sitt store verk Partisan Requiem, som handler om den skjulte historien fra 2. verdenskrig i Finnmark.

Harry Lund, Kirsti Berg, Makarov Sergey, Helene Thoresen Haugsnes, Birgit Abelsen, Gerd Ludvigsen, Stephan Hykkerud og Ingunn Ims Vistnes synger «Partisan Requiem» sammen med solister og musikere i Nordlyskatedralen 9.november.   Foto: Reiulf Grønnevik

kultur

50 sangere fra Alta Motettkor og Alta kammerkor tar sammen med solister og musikere fra kulturskolene i Hammerfest og Alta, fatt på det storslagne verket «Partisan Requiem».