Kor festlig med kor!

Det ble korbonanza da Alta Vocale, Alta Kammerkor og Alta Motettkor sang både hver for seg og sammen.

Kveldens tre kor avsluttet festen i lag så den var en fryd for øyne og ører.  Foto: Bernhard Hienerwadel

kultur

Tirsdag kveld var tre kor med til sammen 80 sangere og rundt 250 publikummere samlet til korfest i Nordlyskatedralen. Hvert kor opptrådte først for seg selv, før de avsluttet konserten samlet.