– Den unge generasjonen gjør meg optimistisk. Det som bekymrer meg er menn på min egen alder

Klimaforsker Helge Drange var tindrende klar i sitt budskap da han holdt foredrag om klimaendringene.

Klimaforsker Helge Drange møtte et lydhørt og engasjert  publikum som ga uttrykk for stor klimabekymring. Dranges foredrag bar preg av alvor, men ga også  håp om løsninger.   Foto: Bernhard Hienerwadel

kultur

Onsdag denne uka startet Forskningsdagene 2019, en ti dager lang rekke med populærvitenskapelige arrangement over hele landet som Norges Forskningsråd har organisert i 25 år. Hovedtema i år er «Miljøklemma». Også i Alta er det flere foredrag i forbindelse med Forskningsdagene, og først ute var klimaforsker Helge Drange som torsdag kveld holdt et foredrag om klimaendringene globalt og i nordområdene.