Mange har mistet en bit av sitt hjerte. Vi tenker på dere i sorg og i smerte

MINNESTEINEN: Blomster, bilder, lys og fakler ble satt på minnesteinen utenfor Nordlyskatedralen  Foto: Tom Skoglund

kultur

Bjørn Ruben Larsen har skrevet dette diktet om tragedien på Skoddevarre, som han gjerne vil dele med Altapostens lesere.

En lykkelig dag med moro og fest.
En samling av dem man liker best.
Musikk og latter fra alle kanter. 
Venner, foreldre, onkler og tanter.

Plustelig skjer det som ikke skal skje.
Folk trekker pusten og følger med.
Beskjedene kommer og folk blir redde.
Ingen er sikker på hva som skjedde.

Noen gråter og noen er stille.
Alle vet at dette er ille.
Festen er over for denne gang.
Ingen latter og ingen sang.

I kjærlighet samles gamle og unge.
Tiden og tankene er veldig tunge. 
Mange har mistet en bit av sitt hjerte.
Vi tenker på dere i sorg og i smerte.

Langs veien gir mange hverandre en klem.
Til ære for dem som kommer hjem.
Følelser kommer og følelser går.
Tiden legger kun plaster på sår.

BRL