– Vi synes jo at det er kjempeviktig at barn så tidlig som mulig får kjennskap til joiken

Joik er i vinden som aldri før. Det tenker Alta kulturskole å dra nytte av.

JOIKEKURS: Marit Hætta Øverli og Klemet Anders Buljo er instruktører på joikekursene som arrangeres i september.  Foto: Reiulf Grønnevik

kultur

Denne høsten startes et nytt tilbud på kulturskolen i Alta som er satt i gang gjennom et samarbeid med Alta samiske språksenter. I september kan barn og unge delta på kurs for å bli introdusert til joik og samisk musikk.