Strevsom seiltur sikret skifer til Tromsø-bank

Turen med seilfartøyet jakt «Marie» fra Alta til Tromsø i 1904 sørget for takskifer til den første Trømsøysund Sparebank.

Jakt "Marie" av Straumsbukta.  Foto: ukjent

kultur

Jakt «Marie», hjemmehørende i Straumsbukta og Rakfjord, var i hovedsak eid av Johan Martin Kasper Johansen, og i tillegg hans brødre, sønner og svigerbror Ole Bårdsen.