12 unge korpsmusikere søker støttespillere

Alta skolekorps etterlyser voksne som vil bidra til å skape ny giv.

SØKER VOKSNE: Alta skolekorps er lagt på is grunnet mangel på styre. Nå håper korpset som har 12 unge musikere at voksne blir med og gir ny giv til det tradisjonsrike korpset.   Foto: (Arkivfoto: Reiulf Grønnevik)

kultur

Fungerende styreleder Robin Mortensen håper flere vil være med i Alta skolekorps sitt styre. Per i dag er korpset, grunnet manglende styre, lagt i hvilemodus.