Nina ble æresmedlem

Hedret av Alta historielag.

HEDER: Nina Østlyngen ble utnevnt til æresmedlem i Alta historielag og fikk det synlige beviset fra leder Kristian Johnsen.  Foto: Alta historielag

kultur

Under årsmøtet i Alta historielag sist onsdag ble Nina Østlyngen hedret med æresmedlemskap for sin store innsats for laget.

Viktig for Altaboka og historiebøkene

Østlyngen har vært medlem i historielaget siden etableringen i 1975. I 12 år har hun vært medlem i redaksjonskomiteen for Altaboka og har videre vært med i det kommunale bygdeboksutvalget i 30 år.

–  I løpet av disse årene ble Altas historie i fire bind utgitt og et betydelig grunnlagsmateriale for Altas gårds- og slektshistorie utarbeidet. Nina har arbeidet mye med intervju av tidsvitner og har skrevet artikler i Altaboka med utgangspunkt i slike intervjuer, heter det i begrunnelsen.

Hovedoppgave

Nina har også utført et stort arbeid for Altas lokalhistorie som lærer i grunnskolen og medlem i Alta kvenforening.  I år 2000 skrev hun blant annet sin hovedoppgave i historie med tittelen «Barndom i Alta i mellomkrigstida – oppvekst og sosialisering». 

Under årsmøtet ble det også gjennomført valg.  Etter valgene består styret av leder Kristian E. Johnsen, nestleder Ole David Østli, kasserer Pål Sørensen og styremedlemmene Anita Håkegård Pedersen og Frank Sivertsen. Som varamedlemmer ble Gunnar Iversen og Alf Hansen valgt.