Aronnesrocken blir Alta Live og flytter til sentrum

– Vi har et så godt produkt og da er det for dumt at vi «gjemmer oss bort» på Aronnes.

TIL SENTRUM IGJEN: I 2014 gikk Aronnesrocken av stabelen sentrumsparken. Nå vil festivalen tilbake. – Vi estimerte omlag 3000 publikummere i 2014, og vi tror at enda flere vil gjeste festivalen i sentrum til høsten. Målet er å bli større og mer tilgjengelig for alle, sier Rune Suhr Berg, Torgeir Ekeland og John Ingar Ek Boine.   Foto: Reiulf Grønnevik

kultur

Aronnesrocken har søkt Alta kommune om et tilskudd på 900.000 kroner over tre år. Målet er å gjøre festivalen større, bedre og mer tilgjengelig for alle.