Oppretter nordnorsk filmkommisjon

– Dette vil styrke filmmiljøet i nord og bidra til å fremme Nord-Norges filmkompetanse og vår unike natur.

DANNER FILMKOMMISJON: Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge på besøk hos Internasjonalt Samisk Filminstitutt i Kautokeino. Fra venstre: Sigrid Ina Simonsen, Anne Lajla Utsi, Geir Ove Bakken, Aase Refsnes og Jenna Rasmus.   Foto: Pressefoto: Eirin Gjelsås

kultur

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge vedtok 19. februar å opprette en Nordnorsk filmkommisjon fra 1. juli 2019.

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge består av øverste politisk ansvarlige for kultur i Finnmark, Nordland og Troms fylkeskommuner: Geir Ove Bakken, Aase Refsnes og Sigrid Ina Simonsen.

– Opprettelse av Nordnorsk filmkommisjon vil styrke filmmiljøet i nord og bidra til å fremme Nord-Norges filmkompetanse og vår unike natur, uttaler Aase Refsnes som er  fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune.

Filmkommisjonen opplyser at de vil ha som mål å markedsføre Nord-Norge, bistå til lokal bransjebygging og sikre at internasjonale selskaper legger igjen midler hos lokalt næringsliv.

– De nordnorske fylkene har i samarbeid med filmmiljøet lenge arbeidet for opprettelse av en egen filmkommisjon i nord. Landsdelsrådet er glade for å har kommet til enighet om hvordan vi på best mulig måte kan starte det viktige arbeidet med å markedsføre Nord-Norge som filmlokasjon, sier Geir Ove Bakken som er leder for Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge.