Anmeldelse

– Steinhard pakke til jul

ENDELIG FERDIG: John Vegar Holten har grunn til å være fornøyd med innsatsen til Merete Ødegaard, mener Altaposten.  Foto: Rolf Edmund Lund

5

Merete Camilla Ødegaard

kultur

Skifernæringas betydning for Alta fortjener all tenkelig oppmerksomhet. Den ferske boka om de siste 80 årene av næringas historie, bidrar sterkt til akkurat det.

Henry Mindes bok «Stein og brød» fra 1984 representerte et stort løft i lokal kunnskap og interesse for en ekstremt viktig næring for Alta. Han samlet informasjon om drifta fra 1850 og fram til krigen, på en nærmest skolefaglig måte. I mange år har man ventet på en oppfølger, så det er flott at Alta skiferbrudd tok steget, med god hjelp fra blant annet Alta kommune.

Lag på lag

Konservator og forfatter Merete Camilla Ødegaard har også nærmet seg tema og historie med nysgjerrighet og ydmykhet, vel vitende om at det ikke bare er lag på lag med presset stein som ligger i skiferberget. Her finnes det lag på lag med viten og kunnskap, eller kompetanse, som det gjerne heter i moderne språkføring.

Sosialantropolog Ødegaard har tilegnet seg spissfingerfølelse for fagets stolhet, akkurat som da hun skulle skrive om Altaelva og gikk inn i fluefiskets forunderlige verden med ambisjoner om å forstå kultur og håndverk. Det er et lite premiss for å identifisere seg med  slitet, konflikter, teknologi og de mange veivalgene som er gjort. Ødegaard har vært flue på veggen, nettopp for å kunne lage en mest mulig autentisk rapport fra berget.

Grunnleggende respekt

Denne innsikten synes vi balanseres på en fin måte, uten at vi blir pepret med fag og faguttrykk. Det som er spesielt fint, er den gjennomgående respekten for fiskarbonden som drev kombinasjonsbruk – og tok til berget for å skjøte på livsgrunnlaget.

Den store skiferkonflikten i 1933 ble skjellsettende og er i så måte et naturlig oppspark til historien om det som skjedde under og etter 2. verdenskrig. Nedtegningene til samfunnsbyggeren Johannes Romsdal gir innsikt og ettertanke, før forfatteren gyver løs på faktajakten i dokumenthaugen.

Maktkamper

Det handler etter hvert om kollektivet og det å løfte i lag, den spesielle organiseringen som gjorde det lettere å være konkurransedyktig da steinsortene skulle erobre både landet og verden. Det skjedde ikke uten dragkamper og prinsipielle og politiske anfektelser.

Godt bildemateriell gir også inngang til å forstå, enten det er geologi eller kår i berget. I den siste fasen av boka er dokumentene et godt grunnlag for å vite hva som har skjedd og hvilke små fighter som har gitt dagens organisering, men her savner vi kanskje en smule bredde i kildeutvalget for å skjønne konfliktlinjene. Det har vært maktkamper og interessemotsetninger i nær historie – og vi tipper det er et mangfold av syn på hva som har skjedd.

Til å bli stolt av

Ødegaard bruker siste del av boka til et bildegalleri som får de fleste av oss til å kjenne på stoltheten, nemlig hvordan skiferen anvendes. Besøker man Ålesund, konserthuset i Kristiansand – og akkurat nå Trondheim Torg –  kjenner man patriotismen siger inn. I boka ser vi noen av de internasjonale perlene, der bruken av verdens mest solide gulv også er å betrakte som et smykke i omgivelsene.

Skiferlaget har som bestilt fått en solid, velskrevet og estetisk flott bok, et opplysende og samlende bidrag til bedre forståelse av næringas velsignelse for Alta og regionen. En hard pakke som ventelig blir å finne under mange juletrær.

Rolf Edmund Lund