To Alta-festivaler fikk 220 000 kroner

Kulturrådet har fordelt over 230 millioner til musikkfestivaler over hele landet.

FIKK STØTTE: Aronnesrocken er en av festivalene som får støtte fra Kulturrådet i 2019. (Arkiv)  Foto: Bernhard Hienerwadel

kultur

– Det er utrolig spennende å følge utviklingen i festival-Norge, det blir stadig flere festivaler og konkurransen blir tøffere. Det er derfor svært krevende for utvalget å gjøre nødvendige prioriteringer for å sikre god utvikling blant festivalene, melder Jan Ole Otnæs som er leder av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Utvalget har fordelt 230 millioner kroner til 158 festivaler fordelt på alle landets fylker for budsjettåret 2019.

Denne gang fikk tre festivaler i Finnmark midler fra Kulturrådet.

Festivalene er:

  • Aronnesrocken som søkte om 250 000 kroner, fikk 150 000 kroner.
  • Sami Music Week som søkte om 100 000 kroner, fikk 70 000 kroner.
  • Varangerfestivalen som søkte om 1 800 000, fikk 1 200 000 kroner.