– Vi vil bidra til å bryte ned tausheten

Dokumentar tar opp overgrep og psykisk uhelse i samiske miljø.

I GANG MED STERK DOKUMENTAR: Regissøren Liselotte Wajstedt vil belyser at det også i samiske samfunn foregår overgrep.   Foto: Pressefoto

kultur

Produsent Linn Henriksen og regissør Liselotte Wajstedt vil ta tak i problematikken med seksuelle overgrep og psykisk uhelse i samiske miljø. Det skal de gjøre med den planlagte  dokumentaren «Tystnaden i Sápmi»

Vonde hendelser

– Målet med filmen er å komme nærmere innpå de bakenforliggende strukturene som er årsak til problematikken. Vi vil bidra til å bryte ned tausheten som trykker så tungt og i verste fall gjør livet ulevelig. Vi ønsker å løfte frem de modige stemmene til unge som tør og vil snakke om problemene som finnes og vonde hendelser de har opplevd, sier Henriksen som har jobbet med prosjektet siden 2016.

Dokumentaren skal gi et innblikk i blant annet seksuelle overgrep i de samiske miljøene. Henriksen sier historiene de skal fortelle er hendelser som ofte ties ihjel.

– Samer har blitt kolonisert og nedhysjet i årtier, om ikke århundrer, så tilliten til staten er svært svekket. Man kan da lett bli overlatt til seg selv og sine, samt holdningen at «dette ordner vi opp i på egen hånd». Dette fører ofte til at utsatte individer ikke har noe sted å vende seg, fordi løsningen og forventningen innad er å holde tett om vanskelige og tabubelagte emner, sier Henriksen, som utdyper:

– Et annet aspekt er at det finnes så få samer. De fleste familier kjenner hverandre og som i andre små samfunn skaper dette vanskeligheter med å være åpne, og det blir lett til at man beskytter sine egne, enn hvor alvorlige ting de har gjort. Følgene for de som har opplevd overgrep er da at de blir forstummet av sine egne og risikerer å treffe på sine gjerningsmenn overalt, sier Henriksen

– Noe er galt

Utgangspunktet for ideen til filmen er at regissøren Liselotte Wajstedt fikk en telefon fra en mor som ville fortelle om sin datter som ble voldtatt i Kautokeino.

– Jeg har intervjuet denne unge kvinnen, som jeg har fulgt over en lengre periode og filmen vil ikke bare handle om voldtekt og overgrep mot kvinner, men også at det er noe «galt» med det samiske miljøet. I 2014 tok to av mine søskenbarn, som var reingjetere, livet av seg og da begynte jeg å tenke at noe kanskje er galt med tanke på psykisk helse. Jeg tror nemlig at disse hendelsene, både overgrep og selvmord, forteller oss at noe er galt i det samiske samfunn. Det er heller ikke bare i Kautokeino det har skjedd overgrep, det skjer i hele Sápmi. Bare se på Tysfjord-saken, sier Wajstedt, som selv er same.

– I og med at jeg kjenner miljøet fra innsiden vil filmen fortelles med en «stemme» som eksempelvis en fra utsiden ikke hadde klart å få fortalt, sier den svenske regissøren.

Fått stor støtte

Filmens budsjett er på to millioner kroner. Til nå har den blant annet fått 500.000 kroner i støtte fra nordnorsk filmsenter, 200.000 fra Fritt Ord. samt 150.000 kroner fra Sametinget.

– Vi har til nå fått over en million i støtte og i februar satser vi på at filmen er fullfinansiert. Når dette er i boks starter vi for alvor med innspillingen hvor flere samiske kvinner skal få fortelle sine historier, sier Henriksen.

Vises til ungdommen

Planen er å vise filmen både på kino, festivaler og TV-kanaler.

– Vi har laget en distribusjonsplan,  som  i tillegg til de tradisjonelle visningsarenaene, også tar med skolen. Vi ser for oss en skoleturné for de mellom 13 og 19 år, for de unge må få se at overgrep i de samiske samfunn og samfunnet generelt ikke er noe vi skal godta. Temaet er også veldig aktuell med tanke på #meetoo-kampanjen, og de rystende avsløringene som kom fram da, sier Henriksen, som avslutter med at filmen ikke bare skal snakke til Sápmi, men til hele verden.