Tøffe jenter klare til å bryte normene

Med kyndig hjelp fra erfarne unge damer fikk framtidas stjerner innføring i bandlivet.

INSTRUKTØRER: Gøril Nilsen (t.v) og Lisa Pedersen tok sammen med Ida Iki og Marita Kristensen på seg jobben med å utstyre ungdommene med tips og råd.  Foto: Tom Skoglund

kultur

I stedet for å legge til fjells eller kjede seg hjemme samlet et utall ungdommer seg ved Huset i høstferie-helga. Spill og moro, musikk og dans sto på tapetet.