Feirer «gammelkirka» med egen gudstjeneste

Alta kirke fyller 160 år.

FEIRES: Søndag er det gudstjeneste i Alta kirke, som denne høsten fylles 160 år.   Foto: arkiv

kultur

Søndag inviterer Alta menighet til den ene av de fire årlige gudstjenestene i Alta kirke.

– Ved denne gudstjenesten markeres det at vår eldste kirke denne høsten fyller 160 år, opplyser  sokneprest Øyvind Oksavik.

Fortsatt møtested

Den nye katedralen forhindrer ikke at Alta kirke fortsatt er et viktig møtested.

– Det er fortsatt et sted ordet lyder, der vi tar avskjed med de som går inn til hvilen i Jesu favn og der mange gir sitt ja og lover evig troskap, påpeker Oksavik.

Fortsatt fylles Alta kirke på julaften, mens det er noe glisnere under midnattsmessen nyttårsaften

– Førstkommende søndag  kl. 1700 inviterer Alta menighet på ny til gudstjeneste i Alta kirke. Alle er velkommen, hilser han.

Kallsboken

Alta kirke har et historisk sus over seg og betyr mye for mange.

I Kallsboken er Alta kirke innført med følgende ord:

«Altens kirke der er hovedkirke i Præstegjeldet, staar på handelsstedet Bossekops Grund, af hvilken Tomt med Begravningsplads afgives uden Betaling at daverende Eier, Enkemadam Klerk. Den blev indviet 1 ste Oktbr. 1858 af Biskop Gislesen, efterat være opført af Tømmermester Evjen for Kommunens midler, der tilveiebragtes dels ved Laan, dels ved Pligtarbeide efter Ligning.»

Dype spor

– Møteplassen som Alta kirke har vært i generasjoner, har satt dype spor i Altas befolkning.

Særlig for de som opplevde tvangsevakuering i 1944, representerte Alta kirke selve arvesølvet, og den første gudstjenesten etter krigen ble holdt julaften 1945. Da benket menigheten seg på 24 provisoriske benker, vinduene var pappkledte, men ovnsrørene var istandsatt og det varmet godt fra vedovnene, forteller Oksavik.