Sørøyrocken kan få pris

Fylkesutvalget skal tirsdag 18. september bli enige om hvem av de foreslåtte som skal få Finnmark fylkeskommunes bolystpris 2018.

EN AV KANDIDATENE: Sørøyrocken er en av de 10 kandidatene som kan stikke av med årets Bolystpris.  Foto: Arkiv

kultur

Fylkeskommunen har i år fått inn 10 kandidater til Bolystprisen. I tillegg til Sørøyrocken finner man: Halgeir Fredriksen, Vadsø Jazzklubb, Bjørg Masternes, Vadsø rideskole, Kåfjord bygdelag, Lill Wenche Øyen, Hjerterom Tana, Klubbukt og omegn bygdelag og Ambulansebasen i Kirkenes.

– Finnmark fylkeskommune ønsker å motivere til bolyst, og deler ut Bolystprisen hvert år. Prisen tildeles med bakgrunn i tiltak og aktiviteter som har bidratt- og stimulert til økt bolyst, et godt omdømme og gjort steder og kommuner i Finnmark mer attraktive. Den kan tilfalle lag, foreninger, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i fylket. I tillegg til heder og ære får prismottakeren sjekk på 30 000 kroner, heter det i en pressemelding.

De siste års vinnere av Bolystprisen er:

2012: Idrettslaget Ilar

2013: Foreningen «De ville bak fjellet»

2014: Maze bygdelag

2015: Bygdelaget Strømmen

2016: Arne Pettersen m/familie

2017: Gamvik frivilligsentral