Disse festivalene har fått støtte

Store forskjeller i summene Kulturrådet deler ut.

Aronnesrocken er blant festivalene som har søkt om penger hos Kulturrådet.  Foto: Lars Richard Olsen / arkiv

kultur

Varangerfestivalen, Sørøyrocken, Sami Music Week, Midnattsrocken, Grenseløsfestivalen, Finnmark Slagverkfestival, og Aronnesrocken søkte alle Kulturrådet om støtte til 2018-2020.

Ikke alle fikk innvilget sine søknader, og kun én søker fikk innvilget penger frem til 2020.

Dette søkte de om

  • Aronnesrocken søkte om 250.000 kroner i 2018, 250.000 kroner i 2019 og 300.000 i 2020. Av dette har de kun fått innvilget støtte for 2018.
  • Finnmark Slagverkfestival søkte om 300.000 kroner i 2018, men fikk ikke innvilget søknaden. Festivalen hadde ikke søkt om penger for 2019 og 2020.
  • Grenseløsfestivalen søkte om 240.000 kroner i hele perioden, men fikk ikke innvilget en eneste krone.
  • Midnattsrocken søkte om 400.000 kroner for perioden 2018-2020, men ble ikke innvilget støtte.
  • Sami Music Week søkte om 150.000 kroner for 2018. Får ikke støtte
  • Sørøyrocken søkte om 150.000 kroner til 2018. Får ikke støtte
  • Varangerfestivalen er den som stikker av med den gjeveste gaven. De hadde søkt om 1.800.000 kroner i 2018 og 2019. For 2020 søkte de om 1.850.000 kroner. Festivalen har fått innvilget 1.100.000 kroner for 2018, 1.200.000 i 2019 og 1.200.000 kroner i 2020.

Til Altaposten sier Torgeir Ekeland Aronnesrocken at de er veldig fornøyde.

– Det skal veldig mye til å få et tilskudd over flere år, men vi gir ikke opp og søker på det også neste år. 150.000 kroner er jo en fin liten økning fra i fjor, og det er jo ingenting annet enn veldig gledelig for oss! Så vi er kjempefornøyde med dette vedtaket.

Totalt i hele landet har Kulturrådet har fordelt omlag 290 millioner til musikkfestivaler for de kommende tre årene.

–  Vi mener vi har fått til en mer rettferdig fordeling av tilskuddene til musikkfestivaler. Det har vært en krevende oppgave, men vi har hatt god hjelp av midlene som kom i høstens budsjettforlik, sier leder for Musikkutvalget for arrangør og festivalstøtte, Jan Ole Otnæs i en pressemelding.

Som følge av Stortingets budsjettvedtak har Kulturrådet vedtatt en ramme på musikkfestivalordningen på 147,7 millioner, noe som er en økning på 8,7 millioner fra 2017.