Tørrfisk og vodka til folket

Det kan bli mye moro og leven i kultursalen lørdag.

SKYTER MED SKARPT: Dette er både politikk og teater på samme tid, og rammen er folkeforsamlingen. Aktørene går hardt ut mot dem som sitter med makten og pengene. I tidligere versjoner av Nordting har tekstforfatter og utøver Amund Sjølie Sveen, med slips og hans ensemble med Liv Hanne Haugen og Erik Stifjell skapt både forargelse og skandale med skarpe uttalelser. (Foto: Hålogaland Teater) 

kultur

Teaterstykket der alle har stemmerett og får gratis vodka er verdt et besøk. Hålogaland Teater besøker Nordlysbyen og byr på Nordtinget, langt viktigere enn Stortinget, i følge Amund Sjølie Sveen, som nå inviterer Altaværingene til å være med på sin folkeforsamling for Nord-Norge. Der blir intet tema for smått og regionreformen vil nok bli omtalt, særlig siden Hammerfest kåret seg selv til regionhovedstad da teateret besøkte oljeprovinsbyen tidligere denne uka.

– NORDTING er - i motsetning til Storting - et Ting for nord. Vi snakker om fisk, vi snakker om olje, vi snakker om makt, og vi må selvfølgelig snakke om den nye regionreformen, sier Amund Sjølie Sveen, som nå inviterer Altaværingene til å være med på sin folkeforsamling. Ordfører Monica Nielsen har lovet å delta og vi kan minne om at stykket har gått i Tromsø med ulike politiske gjester og 12 utsolgte hus.

– I Hammerfest på torsdag ble det vedtatt at Hammerfest bør være hovedstad i den nye nordnorske regionen. Hva sier altaværingene til det?, spør Sveen.

– I Alta kommer Ordfører Monica Nielsen for å åpne Tinget, Alta musikkorps kommer, elever fra musikk-dans-drama på videregående kommer, vi får en helt spesiell versjon av den Nordnorske nasjonalsang; "Æ e Nordlending, æ" - og musikk for oljefat og tørrfisk!

– Og alle som møter opp har selvfølgelig stemmerett. Dessuten blir det gratis vodka til slutt!