Minneord til Harald Rasmussen

– I generasjoner fremover vil mange være takknemlige for det arbeidet du har gjort for Altasamfunnet.

HEDRET: Harald Rasmussen ble i 2015 hedret med kongens fortjenstmedalje, og fikk blomster av daværende ordfører Laila Davidsen.  Foto: Reiulf Grønnevik

kultur

En viktig person for Alta er gått bort. Harald Rasmussen har levd et langt og rikt liv. Han har i stor grad vært med å peke på vår identitet ved å finne og vise frem vår kulturarv. Han var en ildsjel for kultur og idrett i Alta på ulike måter i mange år. Spesielt synlig har arbeidet i Alta historielag vært. Han var sentral i mange publikasjoner opp gjennom årene, og ikke minst var han initiativtaker til mange av minnesmerkene som er reist i Alta.

Harald Rasmussen fremstod med en beskjeden væremåte, og han gjorde en stor innsats for Altasamfunnet uten å tenke på egen nytte. Haralds utdanning og arbeid var innen læreryrket. Han hadde tilleggsutdanning i naturfag, samfunnsfag, jus og finsk språk. Denne kunnskapen brukte han i arbeid som lærer, undervisningsinspektør og ikke minst i fritiden gjennom ulike verv.

Rasmussen fikk flere utmerkelser som viser en mangfoldig innsats for kultur- og idrettslivet.

  • Kongens fortjenestemedalje 
  • Alta kommunes kulturpris
  • Norges musikkforbunds fortjenstmedalje
  • Finnmark skikrets hederstegn

Innsats i frivillige organisasjoner:

  • ildsjel for Alta IF, Beskadesrennet og bedriftsrennene
  • ildsjel for Alta skolekorps hvor han bl.a. skaffet mye midler til instrument og uniformer
  • Ildsjel og æresmedlem i Alta historielag. Han var sentral i svært mange publikasjoner og det var kvalitet i alt han gjorde. 

Harald hadde også mange offentlige verv i kommunen. Jeg kan spesielt nevne hans mangeårige innsats som leder av navnekomiteen hvor han brukte sin kunnskap om gamle navn og deres tilhørighet til de ulike steder i Alta.

Et sitat fra et innlegg i Altaposten i anledning utgivelse av boka om Komagfjord kirkes 50 års jubileum i 2010:

«Boka er kvalitetsmessig den beste kirkeboka jeg noensinne har lest. Teksten er preget av at Alta historielag er medutgiver, og det er lett å kjenne igjen den unike pennen til Harald Rasmussen, slik den har preget de fleste Altabøker».

Da Harald Rasmussen i kommunestyremøte i mai 2015 fikk tildelt kongens fortjenstmedalje var han rørt over den varme mottakelsen, applausen og alle smilene. Ordføreren la vekt på at et samlet Alta stilte seg bak den ærefulle utmerkelsen.

Det er trist når du nå har gått bort. Vi tenker også på familien som nå har mistet en av sine kjære.

I generasjoner fremover vil mange være takknemlige for det arbeidet du har gjort for Altasamfunnet. Takk skal du ha Harald.

Alta kommune

Monica Nielsen

ordfører