Styrker teatersalen i Kautokeino

Sametingsrådet bevilger 300.000 kroner til innkjøp av stoler til Beaivvas.

BEDRER VILKÅRENE LITT: Sametingsråd Henrik Olsen opplyser at Sametinget gir 300.000 kroner til nye stoler i salen som Beaivvas bruker.   Foto: (Pressefoto: Jan Roger Østby)

kultur

– Stolene i teatersalen på kulturhuset som Beaivvas bruker som sin hovedscene er i en så dårlig forfatning at det er behov for utskiftinger, melder sametingsråd Henrik Olsen.

Hovedverneombudet i Kautokeino kommune fant som kjent muggsopp og råte i kulturhuset i vinter og Arbeidstilsynet stengte lokalene i juni. Etter dette har kommunen utbedret noe av dette slik at Beivváš kan bruke selve teatersalen, men stolenes dårlige forfatning gjør at salen ikke er tilstrekkelig egnet for publikum.

– Sametinget jobber for å få et nytt teaterbygg til Beaivvas. Nye stoler til den nåværende teatersalen vil kunne skape forbedrede arbeidsvilkår for det samiske nasjonalteateret, det samiske samfunnet i Kautokeino, samt publikum som vil besøke teateret, mener Olsen.