Får 50.000 kr fra Fritt ord

Alta bibliotek får støtte til debatt og forfattermøte.

LAGER DEBATT: Biblioteksjef Sonja Kristin Granaas kan glede seg over støtte fra Fritt ord.  Foto: Lars Richard Olsen

kultur

- Er samisk språk og kultur liv laga?

Det er spørsmålet og temaet Alta bibliotek stiller under et planlagt prosjekt som skal ta for seg emnene flerspråklighet, språkblanding, språkidentitet og minoritetsspråk. Det skal skje md utgangspunkt i den kulturelle smeltedigelen Finnmark, der samisk, finsk/kvensk og norsk kultur har møttes gjennom årtiene.

Alta bibliotek er imidlertid ikke alene om å få støtte blant bibliotekene i Finnmark. Fritt Ord innvilget seks av søknadene fra bibliotek i Finnmark med 50 000 kroner hver. 300.000 er den beste uttelling fylket har fått noensinne.

Her er de fem øvrige prosjektene:

«Språkidentitet og flerspråklighet i nord»

Folkebibliotekene i Nordkapp, Måsøy, Loppa og Kvalsund Bibliotekene ønsker å være en formidlingsarena for norsk skjønnlitteratur og en møteplass mellom forfattere og publikum.

«Grenseløs Nord» Bokbussen Karasjok/Utsjoki/Porsanger

Bokbussen organiserer forfatterturné med flere forfattere som har ulik språklig bakgrunn (norsk, samisk, kvensk/finsk).

«Spiller det noen rolle hva jeg sier?» Hammerfest bibliotek og Gamvik folkebibliotek

Hammerfest folkebibliotek og Gamvik folkebibliotek fokuserer på ungdomsspråk og holdninger til likestilling og feminisme med utgangspunkt i Marta Breens forfatterskap og blogg.

«Kvensk vår» Porsanger bibliotek

Arrangementsrekke på Porsanger bibliotek som fremmer Porsanger kommune som landets eneste offisielt trespråklige og trekulturelle kommune.

«Det finske i det flerspråklige Varanger» Vadsø bibliotek, Nesseby bibliotek og Bokbussen Tana/Nesseby

Prosjektet fører sammen en norsk forfatter med kjennskap til den finsk-norske kulturen på grensa i Finnmark og en forfatter fra Finland eller fra det finskspråklige Tornedalen i Sverige i et forfattermøte som inspirerer til refleksjoner rundt den finske kulturens og språkkulturens dype røtter i Finnmark, og dens fremtid her.