Kritisk til Høyesterett

Aili Keskitalo (NSR) er kritisk til Norges øverste domstol hvor setene er dominert av dommere fra Oslo. Hun får støtte fra professor Ivar Bjørklund. Keskitalo mener tingretten og lagmannsretten geografisk er nærmere reindriftssamene, mens samene ennå ikke har nådd gjennom hos Oslo-dommerne, skriver NRK.
kortnytt